Wsparcie techniczne

Słownik

Wyjaśnienie najważniejszych haseł i pojęć, które możesz napotkać przy korzystaniu z urządzeń ASMAX we wszelkiego rodzaju sieciach.

Ostatnio dodane hasła:


Plug & Play »

Plug and Play »

Włącz i działaj »

Permament connection »

Połączenie stałe »

Leased line »

Hired line  »

Dedicated line »

Łącze dzierżawione »

AT Commands »